Thông báo chung

Chương trình Người trong nghề 2022

01-12-2022 15:02

Tại môn học Phát triển ứng dụng web nâng cao sáng ngày 1/12/2022 của Thầy Nguyễn Huy Khánh anh Nguyễn Ngọc Đỉnh - Trưởng phòng phát triển phần mềm - công ty FPT Telecom và anh Nguyễn Văn Hảo - Associate Expert - công ty ELCA đã có những chi sẻ bám sát nội dung môn học như:
- Quy trình, các công nghệ sử dụng trong quá trình xây dựng ứng dụng (Git flow, CI/CD, Docker, Kubernetes, AWS, GCW, Azure, ...)
- Cách thức mở rộng hệ thống, micro frontend, micro services, điện toán đám mây...
- Các công nghệ, quy trình phát triển phần mềm
Tại đây các bạn sinh viên đã được tiếp cận với những công nghệ mới đang được sử dụng tại FPT Telecom và ELCA. Ngoài ra các bạn còn nhận được nhiều lời khuyên về định hướng nghề nghiệp trong tương lai
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các anh không ngại đường xa đến và chia sẻ những kiến thức hữu ích cho các bạn sinh viên.

Các tin liên quan