Thông báo chung

Thông báo về thời gian nhận lễ phục và tập trung làm Lễ tốt nghiệp ngày 03/11/2018

14-12-2022 18:08

Lễ tốt nghiệp sẽ tổ chức chính thức với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 8g00, thứ 7 ngày 03/11/ 2018
  •  Địa điểm: Giảng đường 1

1. Thời gian nhận Lễ phục: 17g00, ngày 02/11/2018. Bên hông Giảng đường 1 (đối diện Trung tâm Tin học)

2. Hướng dẫn, phổ biến quy định buổi lễ: 17g45, ngày 02/11/2018 tại Giảng đường 1

 Vui lòng mang theo CMND hoặc giấy tờ có ảnh đề nhận Lễ phục.

3. Thời gian tập trung ngày trao bằng tại Giảng đường 1: 7g45, ngày 03/11/2018 các bạn vui lòng tập trung ở cửa vào Giảng đường 1 để điểm danh. những bạn nào khoogn tập trung 

4. Thời gian trả lễ phục:  11h30, tại chỗ đã nhận lễ phục

Mọi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email sau: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Trân trọng,

Các tin liên quan