Thông báo sau đại học

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học viên cao học khóa 32/2022

02-02-2023 10:42

THÔNG BÁO
v/v nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong chương trình đào tạo
trình độ thạc sĩ đối với học viên cao học khóa 32/2022

Học viên đã đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tại phụ lục 3 của cẩm nang học vụ dành cho học viên cao học khóa năm 2022 khi đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ thì cần phải nộp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ tại Phòng ĐT SĐH để Nhà trường xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ, nếu chứng chỉ còn hiệu lực sử dụng hai năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp chứng chỉ tại Phòng ĐT Sau Đại học (Phòng B08).

Kết quả xét công nhận chuẩn ngoại ngữ đầu ra đợt tháng 3 dự kiến sẽ công bố trong tháng 4/2023. Học viên lưu ý nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ trước ngày 08/3/2023 để được xét công nhận trình độ ngoại ngữ vào đợt tháng 3/2023.

Ghi chú: Học viên có thể nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ vào các thời điểm khác theo hướng dẫn tại mục 9.1.2 của cẩm nang học vụ dành cho học viên cao học khóa năm 2022. Tuy nhiên, học viên cần lưu ý về thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp chứng chỉ ngoại ngữ quá thời hạn sử dụng hai năm sẽ không được xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học.


----------

Các tin liên quan