Thông báo chung

Hỏi nhanh - Đáp chuẩn cùng FIT.HCMUS tại Hệ thống Q&A FIT

31-10-2022 10:17


Ngoài cách liên hệ các bộ phận hỗ trợ để được giải đáp thắc mắc kịp thời và chính xác, nay sinh viên #fithcmus còn có thể đặt câu hỏi tại Hệ thống Q&A FIT.

Link hệ thống: bit.ly/Hethonghoidap
- Sinh viên không cần tạo tài khoản/ đăng nhập khi đặt câu hỏi.
- Câu hỏi sẽ được duyệt bởi Mods trước khi hiển thị công khai.

Bp. TLSV

Các tin liên quan