Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi Seminar lần 1 luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Ngọc Thảo

28-11-2022 08:40

THÔNG BÁO

Khoa CNTT sẽ tổ chức buổi Seminar lần 1 cho luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Ngọc Thảo nhằm giúp NCS trình bày luận án tiến sĩ và thu nhận các đóng góp ý kiến từ cộng đồng khoa học ở bên trong và bên ngoài Khoa CNTT. Kính mời Quý Thầy Cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tham dự và đóng góp ý kiến cho đề tài để NCS có thể ghi nhận các thiếu sót và hoàn chỉnh luận án tiến sĩ để đủ điều kiện được đề nghị bảo vệ trước Hội Đồng Cấp Cơ Sở Đào Tạo.

Thời gian: 8h00 ngày 29/11/2022 (thứ ba)

Địa điểm: Phòng I.81

Tên đề tài: Khai thác đồ thị con trên đồ thị có trọng số

Người trình bày: NCS. Lê Thị Ngọc Thảo

Cán bộ hướng dẫn: GS. TS Lê Hoài Bắc, PGS. TS Võ Đình Bảy

Trân trọng,

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan