Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên đăng ký tham quan công ty Wizeline ngày 28/12

24-12-2021 00:09

Khoa thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham quan công ty Wizeline, sinh viên xem tệp tin đính kèm và lưu ý các thông tin sau:

 • Thời gian truy cập Zoom:  8g45  ngày 28/12 (Thứ ba)
 • Phương thức: trực tuyến tại Zoom (link tham gia sẽ được gửi đến email sinh viên)

Nội dung chương trình:

 • Wizeline Introduction
 • Technologies at Wizeline: Cơ hội tìm hiểu về các công nghệ được sử dụng trong các dự án tại Wizeline: gặp gỡ giao lưu cùng các anh chị nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau như, kỹ sư lập trình, kỹ sư kiểm thử, DevOps,...
 • Games
 • How to prepare for an interview at Wizeline
 • Q&A

Lưu ý:

 1. Sinh viên tham gia tham quan công ty và thực hiện khảo sát sau chương trình sẽ được cộng ĐRL 
 2. Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
 3. Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty Wizeline 
 4. Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ


Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV_Tour_Wizeline-Vietnam.pdf Document 91,34 KB

Các tin liên quan