Hoạt động sinh viên

Danh sách tham quan DEK Technologies ngày 21/12

19-12-2021 22:24

Khoa thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham quan công ty DEK Technologies, sinh viên xem tệp tin đính kèm và lưu ý các thông tin sau:

  • Thời gian truy cập Microsoft Teams meeting 09g45 ngày 21/12 (Thứ ba)
  • Phương thức: trực tuyến tại Microsoft Teams meeting(link tham gia sẽ được gửi đến email sinh viên)

Lưu ý:

  1. Sinh viên tham gia tham quan công ty và thực hiện khảo sát sau chương trình sẽ được cộng ĐRL 
  2. Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
  3. Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty DEK Technologies
  4. Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ


Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Danh-sach-tham-quan-DEK.pdf Document 104,52 KB

Các tin liên quan