Thông báo chung

Thông báo kết quả xét tuyển ngành Trí tuệ Nhân tạo Khóa tuyển 2021

02-10-2021 20:09

THÔNG BÁO

Về Kết quả xét tuyển ngành Trí tuệ Nhân tạo Khóa tuyển 2021

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Kết quả xét tuyển ngành Trí tuệ Nhân tạo khóa tuyển 2021 (theo danh sách đính kèm). 

Sinh viên trúng tuyển theo dõi các thông tin qua Website Khoa và email sinh viên. Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2021-Danh-sach-trung-tuyen-nganh-TTNT.pdf Document 21,99 KB

Các tin liên quan