Thông báo chung

Thông báo kết quả xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng Khóa tuyển 2021

01-10-2021 16:45

THÔNG BÁO

Về Kết quả xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng Khóa tuyển 2021

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Kết quả xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng khóa tuyển 2021 (theo danh sách đính kèm). 

Sinh viên trúng tuyển theo dõi các thông tin qua Website Khoa và email sinh viên. Mọi thắc mắc về Chương trình Tài năng nhóm ngành Công nghệ Thông tin, vui lòng liên hệ: giaovu_cntn@fit.hcmus.edu.vn

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Danh-sach-trung-tuyen-CNTN-2021.pdf Document 22,18 KB

Các tin liên quan