Thông báo chung

Thông báo về kế hoạch học tập sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 01/03/2021

25-02-2021 14:42

Căn cứ công văn số 505/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian sinh viên, học viên thành phố ngừng đến Trường đến hết tháng 02 năm 2021 nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên, học viên kế hoạch học tập của các chương trình như sau:

Đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy:
- Học tập trung tại Trường từ ngày 01/3/2021 theo thời khóa biểu đã có trên HCMUS Portal khi đăng ký học phần.

Đối với sinh viên chương trình liên thông đại học:
- Thời gian thi HK1 điều chỉnh từ ngày 02/3 - 12/3/2021 (theo dõi lịch thi cập nhật tại website của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng).
- Học tập trung tại Trường từ ngày 15/3/2021 theo thời khóa biểu trên HCMUS Portal khi đăng ký học phần.

Đối với sinh viên đại học chính quy chương trình chuẩn, chương trình Cử nhân tài năng:
- Khóa 2017 và khóa 2018: sinh viên học tập trung tại Trường từ 08/03 theo thời khóa biểu.
- Khóa 2019 và khóa 2020: 
+ Thời gian thi HK1 được điều chỉnh từ ngày 02/3 - 06/3/2021 (theo dõi lịch thi cập nhật tại website của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng).
+ Sau khi kết thúc thi HK1, sinh viên học tập trung tại Trường từ ngày 08/03 theo thời khóa biểu trên HCMUS Portal khi đăng ký học phần.

Đối với sinh viên các chương trình đào tạo theo đề án (Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp): Sinh viên học trực tiếp tại Trường từ ngày 01/3/2021.
 
Đối với học viên sau đại học: Sinh viên học trực tiếp tại Trường từ ngày 01/3/2021.

Lưu ý v/v khai báo y tế:
- Sinh viên phải đảm bảo đã khai báo y tế và không đi từ các nơi trong "Danh sách các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát" do HCDC công bố. Người học đến Tp. HCM từ các tỉnh thành khai báo y tế tại https://tokhaiyte.vn ở mục "Khai di chuyển nội địa" sau đó chụp hình QR code nộp vào: 

- Đối với các trường hợp lưu trú tại Ký túc xá phải thực hiện thêm yêu cầu sau:
 + Sinh viên lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo nếu quay lại từ các nơi trong "Danh sách các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát" do HCDC công bố, phải liên hệ Bộ phận Ký túc xá - Phòng CTSV tại số điện thoại: 0778176176 (cô Ánh Nhung) để được hướng dẫn.

+ Sinh viên lưu trú tại KTX ĐHQG-HCM tải ứng dụng "iDorm SV" thực hiện khai báo thông tin y tế online trong vòng 24 giờ trước khi trở lại Ký túc xá và thông báo chính xác thời gian trở lại Ký túc xá trước 24 giờ cho Ban Quản lý Cụm nhà/Trưởng nhà, thường xuyên theo dõi thông tin tại Fanpage: https://www.facebook.com/ktxdhqghcm.
KTX ĐHQG-HCM dự kiến tiếp nhận SV trở lại từ ngày 27/2. 

Thông tin liên hệ:
- Website Phòng Đào tạo: https://www.hcmus.edu.vn/phongdaotao/ 
- Website Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/
- Website Khoa Công nghệ Thông tin: https://www.fit.hcmus.edu.vn/
- Email Bộ phận Giáo vụ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
- Email Bộ phận Giáo vụ các CTDA: giaovu.ctda@fit.hcmus.edu.vn
- Email Bộ phận Giáo vụ Sau đại học: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Các tin liên quan