Thông báo chung

Thông báo v/v tổ chức dạy - học trực tuyến cho sinh viên

01-12-2020 21:37


Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn cho người học cũng như tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên, các lớp do Khoa phụ trách của các chương trình đào tạo: chương trình Chuẩn, Cử nhân Tài năng, chương trình Tiến Tiến, Chương trình Chất lượng cao, chương trình Việt - Pháp, Cao đẳng, chương trình Liên thông Đại học (Hoàn chỉnh Đại học) sẽ được triển khai theo hình thức dạy - học trực tuyến.

Hình thức dạy - học trực tuyến sẽ được áp dụng từ ngày 2/12/2020 cho đến khi Khoa quyết định cho sinh viên quay trở lại học trực tiếp chính thức. Các buổi học trực tuyến được tổ chức theo thời khóa biểu đã được thông báo. Sinh viên chú ý theo dõi thông tin qua email sinh viên và moodle môn học

Lưu ý: Đối với chương trình Chuẩn, Cử nhân tài năng, sinh viên vẫn học bình thường các môn chung do Phòng Đào tạo quản lý cho đến khi có thông báo mới.

Liên kết sau chứa thông tin hướng dẫn sử dụng Moodle và công cụ Zoom dành cho Sinh viên tham gia các hoạt động học trực tuyến:

https://courses.fit.hcmus.edu.vn/faq/index.php?action=show&cat=2

Mọi thắc mắc, khó khăn liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) hoặc Bp. Trợ lý sinh viên (tlsv@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

Hotline: 0937 734004 (Chương trình Đề án); 0938 756200 (Chương trình Chuẩn, Cao đẳng, Cử nhân tài năng, Đào tạo từ xa)

Bp. TLSV

Các tin liên quan