Thông báo chung

Thông báo v/v sinh viên quay trở lại hình thức học tập trực tiếp

11-12-2020 21:25

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch quay trở lại học tập trực tiếp của sinh viên bậc cao đẳng và đại học như sau:

Đối với sinh viên chương trình Đề án (Chất lượng cao, Việt Pháp, Tiên tiến): tất cả sinh viên sẽ quay lại học trực tiếp từ tuần sau (14/12).

Đối với sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy chương trình đại trà:
a/ Đối với khóa tuyển 2017 và 2018
  • Từ ngày 21/12/2020, các lớp học  sẽ chuyển sang học trực tiếp theo thời khóa biểu như đầu học kỳ 1/2020-2021.
b/ Đối với khóa tuyển 2019 và 2020
  • Các học phần Thể dục 1 và Thể dục 2: bắt đầu học từ ngày 14/12/2020 đến khi kết thúc thời gian giảng dạy của học phần (thời gian thi giữa kỳ sẽ được nghỉ học).
  • Trường sẽ tổ chức thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021  từ ngày 21/12 - 26/12/2020. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ thông báo đến sinh viên lịch thi giữa kỳ mới.
  • Từ ngày 28/12/2020, các lớp học lý thuyết sẽ chuyển sang học trực tiếp theo thời khóa biểu.
  • Các học phần Tin học cơ sở, thực hành/thực tập…sẽ triển khai như đầu học kỳ.

Đối với sinh viên Hoàn chỉnh Đại học: các lớp học sẽ chuyển sang học trực tiếp từ 21/12.

Lưu ý:
  • Sinh viên phải luôn cập nhật thông tin để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế trong tình hình hiện nay.
  • Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường, khoa để cập nhật các thông tin mới nhất.

Bp. TLSV

Các tin liên quan