Thông báo chung

Thông báo v/v sinh viên tạm ngừng đến Trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19

01-02-2021 17:42

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên Cao đẳng, Đại học hệ chính quy thuộc tất cả các chương trình đào tạo tạm ngừng đến trường từ ngày 02/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.

1. Về hoạt động giảng dạy và học tập của HK2/2020-2021:
- Đối với sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy chương trình đại trà: sinh viên thực hiện đăng ký học phần theo kế hoạch, hình thức triển khai giảng dạy sẽ được thông báo sau.
- Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp: sinh viên học tập trực tuyến từ 22/02 - 27/02/2021

2. Về việc tổ chức thi cuối học kỳ 1/2020-2021 cho sinh viên khóa 2019 và 2020 bậc đại học hệ chính quy:
- Tạm dừng hoạt động thi học kỳ của HK1/2020-2021 đối với các học phần thi từ ngày 02/02 - 06/02/2021.
- Thời gian thi các học phần dự kiến từ ngày 23/02 -  27/02/2021, sinh viên thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin lịch thi trên website Phòng Khảo thí & ĐBCL của Trường.

Lưu ý:
- Trong thời gian nghỉ học, sinh viên hạn chế đi lại, luôn cập nhập thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ.
- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất 

Các tin liên quan