Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký tín chỉ học phần 3 chương trình cao học khóa 29/2019

04-09-2020 05:05

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học khóa 29/2019 đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 3 tại Phòng Đào tạo Sau đại học (B08).

Thời gian đăng ký: từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 18/9/2020.

Thời khóa biểu học phần 3:

STT Tên môn học Số TC GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Hình thức thi
1 Khai thác dữ liệu lớn 4 GS.TS Lê Hoài Bắc Khoa học máy tính Thứ 7 (8g00) Đồ án + viết
2 Mã hoá ứng dụng 4 PGS.TS Nguyễn Đình Thúc Thứ 7 (15g00) Vấn đáp
3 Xử lý ảnh số - video số và thị giác máy tính 4 PGS.TS Lý Quốc Ngọc Chủ nhật (9g30) Đồ án + viết
1 Các hệ thống phân tán 4 TS. Thái Lê Vinh Hệ thống thông tin Thứ 4 (18g00) Đồ án + viết
2 Trực quan hoá dữ liệu 4 TS. Lê Thị Nhàn Thứ 7 (13g00) Đồ án + viết
3 Công nghệ mới phát triển hệ thống thông tin 4 TS. Phạm Nguyễn Cương
PGS.TS. Trần Minh Triết
Thứ 5 (18g00) Vấn đáp
4 Khai thác văn bản và ứng dụng 4 TS. Nguyễn Trường Sơn
TS. Nguyễn Tiến Huy
Thứ 7 (9g30) Đồ án

Ghi chú: Học viên theo học Ngành Khoa học Máy tính có thể đăng ký môn học từ ngành Hệ thống Thông tin làm môn tự chọn và ngược lại.  


Lưu ý:

  • Học viên không đăng ký môn học sẽ không có tên trong danh sách thi;

  • Học viên phải tự đăng ký môn học, không được đăng ký thay;

  • Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan