Thông báo sau đại học

Thông báo nhập học cho học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2020 đợt 1

26-08-2020 04:14

THÔNG BÁO

 Căn cứ theo kết quả tuyển sinh cao học năm 2020 đợt 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia TP. HCM thông báo các Anh Chị học viên cao học đến Trường làm thủ tục nhập học theo lịch sau:

1. Nộp hồ sơ nhập học: 8giờ00– 16giờ00 ngày 27/8 và 28/8/2020 tại phòng B08 (giờ hành chính)

2. Học phí:

2.1. Học phí học phần chung:

+ Triết học:  đăng ký vào tháng 7/2021. Học phí:  dự kiến 600.000đ/hv

+ Tiếng Anh: Theo thời điểm mở lớp.

2.2. Học phí học phần chuyên môn: Tổng học phí: 44.226.000đ/Khóa.

3. Lịch học toàn khóa và sinh hoạt đầu khóa: sẽ thông báo cụ thể vào tháng 12/2020. Thời gian học: Tháng 12/2020 đến Tháng 12/2022.

4. Hồ sơ nhập học gồm:

  • Phiếu đăng ký nhập học (Mẫu đính kèm)
  • 1 ảnh (3*4) dán vào phiếu đăng ký nhập học.
  • Lệ phí nhập học: 100.000đ/hv
  • Đóng học phí đợt 1 năm 1: 10.530.000đ/hv

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/08/21/thong-bao-nhap-hoc-cho-cac-anh-chi-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-sinh-cao-hoc-nam-2020-dot-1/?fbclid=IwAR1wiyAUBEWRGcNTaJvk0Nv332Km_mGfdggCU-zxq27hAh2Uh3gW5mdbzUo

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan