Thông báo sau đại học

Thông báo điều chỉnh lịch học cao học khóa năm 2019

10-08-2020 10:48

THÔNG BÁO

Phòng đào tạo sau đại học thông báo điều chỉnh lịch học Khóa 2019 do lịch học học nhóm học phần 2, Khóa 2019 bị thiếu 1 tuần. Lịch học được điều chỉnh như sau:


1. Học phần kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành:


Stt

Nhóm học phần

Thời gian học 

Thi kết thúc 

học phần

Ghi chú


Nhóm học phần 1

16/12/2019 đến 11/01/2020

(4 tuần)

04/5/2020 đến 14/6/2020

6 tuần)

15 – 26/6/2020Nhóm học phần 2

28/6/2020 đến 05/9/2020

(10 tuần)

07/9 – 19/9/2020

 • Triết học: Tối 2,4,6, bắt đầu từ 1/8/2020

 • Và các môn chuyên ngành


Nhóm học phần 3

21/9/2020 đến 29/11/2020

(10 tuần)

30/11 –11/12/2020Nhóm học phần 4

14/12/2020 đến 30/01/2021

(7 tuần)

21/02/2021 đến 13/3/2021

(2 tuần)

21/3 – 02/4/2021

Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 01/2 đến 20/02/2021


Nhóm học phần 5

(Học phần dự trữ)

04/4/2021 đến 29/4/2021 (3 tuần)

4/5/2021 đến 19/6/2021 (6 tuần)

20/6 – 07/7/2021 

Nghỉ lễ 30/4, 1/5


  2. Luận văn thạc sĩ:


  Stt

  Đăng ký luận văn


  Thực hiện luận văn

  Trình luận văn

  Xét tốt nghiệp

  1

  Đợt 1: Tháng 4/2021

  Đợt 2: Tháng 6/2021

  Tháng 5–11/2021

  Tháng 6 – 11/2021

  Tháng  11–12/2021

  Tháng 12/2021


  https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/08/07/thong-bao-dieu-chinh-lich-hoc-cao-hoc-khoa-nam-2019/


  ---
  BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

  Các tin liên quan