Thông báo sau đại học

V/v gia hạn thời gian học tập cho HVCH/ NCS do ảnh hưởng COVID-19

13-08-2020 12:28

THÔNG BÁO

Thời gian gia hạn học tập cho học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) các khoá do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cụ thể như sau:

1. Cao học

  • Khoá năm 2016; 2017: thêm 6 tháng tự túc;
  • Khoá năm 2018, 2019: thêm 6 tháng chính quy.

2. Nghiên cứu sinh: 

  • Khoá năm 2014; 2015: thêm 6 tháng tự túc;
  • Khoá năm 2016: thêm 6 tháng gia hạn;
  • Khoá năm 2017; 2018; 2019: thêm 6 tháng chính quy.

 Chi tiết thông báo các bạn vui lòng xem file đính kèm.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CV786-Vv-gia-han-thoi-gian-hoc-tap-cho-HVCH-NCS-do-anh-huong-COVID-19.pdf Document 186,66 KB

Các tin liên quan