Thông báo sau đại học

Thông báo v/v chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 09/2020

13-08-2020 12:28

THÔNG BÁO

(V/v chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 09/2020)


Kính gửi các anh chị học viên Cao học chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 09/2020 một số thông tin cần lưu ý như sau:


1. Đăng ký thông tin bảo vệ (bắt buộc) tại:  https://goo.gl/forms/l7qlT1KHXGgmKpx13 từ ngày 10/8-17/8/2020.

• Nộp 01 đơn đề nghị bảo vệ luận văn có chữ ký của GV hướng dẫn và 01 quyển luận văn tại Văn Phòng Khoa CNTT (I 53) vào thứ hai (ngày 17/8/2020)

 

Lưu ý: mẫu đơn các anh chị học viên giữ lại bản chính, chỉ cần nộp bản photo. Mặt sau của các quyển luận văn, các anh chị vui lòng ghi địa chỉ email và số điện thoại liên lạc.


2. Đối với các anh chị học bảo vệ luận văn Thạc sĩ vào đợt này, nếu chưa có bản sao chứng chỉ tiếng Anh có thể bổ sung khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, bắt buộc học viên cần phải có chứng chỉ Triết.

 

3. Từ ngày 18/8-25/8/2020: học viên Seminar luận văn theo lịch sắp xếp của Bộ môn. Học viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để nắm thông tin thời gian Seminar. Sau buổi Seminar ngày 25/8/2020, học viên sẽ liên hệ trực tiếp Giáo viên hướng dẫn để biết kết quả.

 

4. Từ ngày 7/9-9/9/2020các học viên được Bộ môn cho phép bảo vệ, sẽ nộp hồ sơ bảo vệ và nộp 05 quyển luận văn bìa mềm tại Văn phòng Khoa (phòng I.53). Mặt sau của các quyển luận văn, các anh chị vui lòng ghi địa chỉ email và số điện thoại liên lạc.

 

Mẫu đơn các anh chị download tại: https://sdh.hcmus.edu.vn/2018/06/12/cac-bieu-mau-danh-cho-cao-hoc/

 

5. Ngày 15/9/2020: dự kiến các học viên nhận quyết định thành lập hội đồng bảo vệ (sẽ có thông báo cụ thể đến từng học viên).

 

6. Ngày 15/9-23/92020: các học viên bảo vệ luận văn sẽ liên hệ và gặp Giáo viên phản biện.

 

7. Ngày 24/9-30/9/2020: dự kiến bảo vệ luận văn (sẽ có thông báo cụ thể).

 

Các anh/chị học viên Cao học vui lòng thực hiện đúng quy trình và thời gian hướng dẫn.

 

Trân trọng,

 

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan