Thông báo sau đại học

TKB lớp ôn tập môn cơ bản và môn cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 – đợt 2

10-08-2020 10:28

THÔNG BÁO

Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2020 (đợt 2) hệ thống kiến thức các môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi Tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo mở các lớp hướng dẫn ôn tập theo kế hoạch như sau:

1. Thời gian học:

Dự kiến từ ngày 10/8/2020 đến hết thời lượng mỗi môn học (dự kiến 04/10/2020).

2. Thời lượng môn học, học phí:

– Môn cơ bản : 3 tín chỉ (45 tiết, 2 buổi/tuần)

– Môn cơ sở : 2 tín chỉ (30 tiết, 1-2 buổi/ tuần);

Mức thu học phí: 250.000đ/ tín chỉ

3. Đăng ký ghi danh:

Học viên đăng ký ghi danh từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 06/8/2020 tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5. Khi đăng ký, học viên sẽ được cấp THẺ VÀO LỚP (chỉ được cấp 1 lần).

Học viên đã đăng ký học ôn tập đợt 1 năm 2020 và được bảo lưu học phí theo thông báo số 44/SĐH ngày 17/4/2020 liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học để đổi thẻ vào lớp mới (mang theo thẻ vào lớp đã được cấp khi đăng ký học ôn tập đợt 1).

4. Tài liệu môn học:

– Đề cương môn học: Học viên tham khảo đề cương tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn (mục Tuyển sinh\Cao học).

– Tài liệu môn học: theo nội dung đã nêu trong đề cương, học viên tự mua giáo trình, sách tham khảo thêm tại các nhà sách.

5. Thời khóa biểu của từng môn học (file đính kèm) – cập nhật ngày 07/8/2020 

Ngành Lịch học
Môn Cơ bản Môn cơ sở
Khoa học máy tính Toán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 18g00 thứ Sáu ngày 14/8/2020
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Thứ Sáu: 18g00 - 21g00, phòng: F303
Thứ Bảy: 13g30 - 16g30, phòng: B42
Tin học cơ sở (30 tiết)
Khai giảng: 8g30 thứ Bảy, ngày 15/8/2020
Lịch học trong tuần: 1 buổi/tuần
Thứ Bảy: 8g30 - 11g30, phòng: B42
Hệ thống thông tin Toán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 18g00 thứ Sáu ngày 14/8/2020
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Thứ Sáu: 18g00 - 21g00, phòng: F303
Thứ Bảy: 13g30 - 16g30, phòng: B42
Tin học cơ sở cho hệ thống thông tin (30 tiết)
Khai giảng: 18g00 thứ Ba, ngày 11/8/2020
Lịch học trong tuần: 2 buổi/ tuần
Thứ Ba: 18g00 - 21g00, phòng: F302
Thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: B42


– Địa điểm học: tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, Tp.HCM.

– Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/08/07/thong-bao-chieu-sinh-cac-lop-on-tap-mon-co-ban-co-so-chuan-bi-cho-ky-thi-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2020-dot-2/?fbclid=IwAR2x1V6OTU9goY6A_IRFmnOe1HTzeB-N7q23_911zdf_FSVuQrDTmET5e_4

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan