Thông báo chung

[Phỏng vấn thử - việc thật] V/v Nộp giấy xác nhận phỏng vấn

28-07-2020 10:37

THÔNG BÁO

(V/v Nộp giấy xác nhận phỏng vấn)

Sinh viên đã tham dự chương trình Phỏng vấn thử - việc thật ngày 26/07/2020. Nộp giấy xác nhận (theo mẫu đã đính kèm) về văn phòng Khoa I53.

  • Sáng 8g00 - 12g00
  • Chiều 14g00 - 17g00

Thời gian nhận đơn từ ngày 28/07/2020 đến hết ngày 03/08/2020 (trừ thứ 7 chủ nhật).

Sau thời gian trên Bp. TLSV sẽ cập nhật điểm rèn luyện, nếu sau thời gian trên Bp.TLSV sẽ không giải quyết những trường hợp ngoại lệ.

Danh sách sinh viên đã nộp sẽ được cập nhật Tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV (tlsv@fit.hcmus.edu.vn)

Các tin liên quan