Thông báo sau đại học

V/v đăng nhập Website môn học (Moodle) HP2 lớp cao học Khoá 29/2019

06-08-2020 10:33

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học Khoá 29/2019 đăng ký các môn Học phần 2 đã được tạo tài khoản trên trên Website môn học (Moodle), các bạn đăng nhập vào hệ thống Moodle tại: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ để xem thông tin lớp học. 

Tài khoản mặc định:

Ký danh (username) (chữ thường): <Mã số học viên> 

Mật khẩu (password) (chữ thường): <Mã số học viên>     

User sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu mới khi đăng nhập lần đầu. 

Trường hợp các bạn có tên trong danh sách đăng ký Học phần 2, nhưng chưa có tài khoản vui lòng liên hệ với BP. Giáo vụ Sau đại học (giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan