Thông báo chung

Nhắc nhở về chương trình Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa NH 2019-2020

17-07-2020 05:39

Các bạn tham gia chương trình Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa năm học 2019-2020 lưu ý các thông tin quan trọng sau:

Danh sách sinh viên và địa điểm tham gia: tại đây

Thời gian: ngày 19/07/2020 (Chủ nhật) 

  • Sáng 8:00 – 11:50 ; Chiều: 14:00 – 15g30 (có mặt tại phòng học trước 30 phút)

Lưu ý:

  • Vào mỗi đầu buổi học, sinh viên có mặt tại phòng học trước 30 phút để điểm danh. Sinh viên phải điểm danh đầu vào (trước buổi học) và đầu ra (sau buổi học) mới được tính là đã tham gia lớp học.
  • Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp sinh viên tự ý chuyển lớp sau khi có danh sách thông báo lớp chính thức.
  • Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.
  • Sinh viên phải đi học đầy đủ 4 nội dung và tham dự kiểm tra trên máy. Trường hợp sinh viên vắng học một nội dung hoặc vắng kiểm tra thì Khoa xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Trợ lý sinh viên Khoa CNTT qua email: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan