Thông báo chung

Danh sách sinh viên tham gia chương trình Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa NH 2019-2020

25-07-2020 07:18

THÔNG BÁO

Về danh sách sinh viên tham gia Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa năm học 2019 - 2020

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên tham dự Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa năm học  2019 - 2020

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên khoa CNTT chưa học Sinh hoạt công dân cuối khóa gồm khóa 2016 trở về trước (đối với bậc Đại học) và khóa 2017 trở về trước (đối với bậc Cao đẳng) 

2. Danh sách sinh viên và địa điểm tham gia: tại đây

3. Thời gian: ngày 19/07/2020 (Chủ nhật) 

  • Sáng 8:00 – 11:50 ; Chiều: 14:00 – 15g30
  • Thời khóa biểu: file đính kèm

4. Hình thức kiểm tra

Kết thúc thời gian sinh hoạt, sinh viên bắt buộc phải làm bài kiểm tra/ khảo sát trên máy tính bằng hình thức online.

Thời gian dự kiến: từ 28/7 - 31/7

Lưu ý:

  • Vào mỗi đầu buổi học, sinh viên có mặt tại phòng học trước 30 phút để điểm danh. Sinh viên phải điểm danh đầu vào (trước buổi học) và đầu ra (sau buổi học) mới được tính là đã tham gia lớp học.
  • Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp sinh viên tự ý chuyển lớp sau khi có danh sách thông báo lớp chính thức.
  • Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.
  • Sinh viên phải đi học đầy đủ 4 nội dung đã nêu trên và tham dự kiểm tra trên máy. Trường hợp sinh viên vắng học một nội dung hoặc vắng kiểm tra thì Khoa xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.
  • Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ "Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 - Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường" của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2019-2020.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Trợ lý sinh viên Khoa CNTT qua email: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SHCDCK_Lich-_Sinh_hoat.pdf Document 210,51 KB

Các tin liên quan