Thông báo chung

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường HK 2, năm học 2019 - 2020

17-07-2020 11:57

THÔNG BÁO


Nhà trường đề nghị tất cả sinh viên (bậc đại học chính quy và cao đẳng)  tham gia đánh giá tại website https://portal.hcmus.edu.vn theo hướng dẫn trong file đính kèm.

Thời gian thực hiện đánh giá: từ ngày 30/7/2020 - 18/8/2020

Sinh viên tham gia đánh giá sẽ được đề xuất cộng tối đa 10 điểm vào Điểm rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2019-2020.

GIÁO VỤ KHOA CNTT.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 PhanHoiTuNguoiHoc-HK2-19-20.pdf Document 251,72 KB

Các tin liên quan