Thông báo hệ cao đẳng

Kế hoạch giảng dạy Bậc Cao đẳng học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

03-10-2019 04:41

THÔNG BÁO

(Về Kế hoạch giảng dạy Bậc Cao đẳng học kỳ 2, năm học 2019 - 2020)

Giáo vụ thông báo đến sinh viên bậc Cao đẳng các khóa về kế hoạch mở lớp các lớp cho các khóa hiện hành cũng như lớp trả nợ.

Các bạn xem chi tiết trong file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_DU_KIEN_KH_GD_HK2_2019-2020.pdf Documents 236,64 KB

Các tin liên quan