Thông báo chung

[KHẨN] Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM nghỉ học đến hết tháng 2 (29/2/2020)

14-02-2020 09:14

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, và theo chủ trương của UBND TP.HCM, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định cho phép sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.


  • Sinh viên Đào tạo từ xa học bình thường theo kế hoạch trước đó.
  • Cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị làm việc bình thường theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp và các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.
  • Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh chủ động theo dõi fanpage, website của trường mình để tham gia lịch học trực tuyến và nghiên cứu tài liệu trong thời gian nghỉ học.
  • Trong thời gian nghỉ học sinh viên hạn chế đi lại, và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế.

***Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch viêm phổi do COVID-19 xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên tham gia khảo sát về dịch bệnh cúm do nCoV tại website http://portal.hcmus.edu.vn/ theo như hướng dẫn sau: https://bit.ly/2OwnRHx


Mọi thắc thắc, phản ảnh vui lòng liên hệ Bp. Trợ lý sinh viên và Bp. Giáo vụ để hỗ trợ kịp thời.


Bp. Trợ lý sinh viên & Bp. Giáo vụ

Các tin liên quan