Thông báo sau đại học

V/v nộp quyển luận văn sau bảo vệ và hồ sơ xét tốt nghiệp dành cho học viên Cao học

25-12-2019 10:54

THÔNG BÁO

Các anh/chị học viên cao học sau khi bảo vệ luận văn vui lòng chú ý một số thông tin về quy trình nộp quyển luận văn sau bảo vệ và hồ sơ xét tốt nghiệp như sau:

1. Chỉnh sửa luận văn sau khi bảo vệ:

– Khi bảo vệ luận văn, HVCH cần phải ghi rõ các nội dung mà phản biện và các thành viên Hội đồng góp ý và yêu cầu chỉnh sửa sau khi bảo vệ. Trong thời hạn tối đa 15 ngày HVCH phải hoàn tất việc chỉnh sửa luận văn.

– Sau khi chỉnh sửa xong HVCH phải trình luận văn và văn bản xác nhận chỉnh sửa luận văn (mẫu 7) cho CBHD và 2 người nhận xét để được xác nhận đã hoàn tất chỉnh sữa.

2. Nộp luận văn lưu tại Thư viện:

– HVCH nộp 02 bản xác nhận chỉnh sửa luận văn cho phòng ĐT SĐH, đồng thời phòng ĐT SĐH sẽ cung cấp 1 bản quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn cho HVCH.

– Trong thời hạn tối đa 7 ngày sau khi nhận quyết định thành lập HĐ chấm luận văn thạc sĩ, HVCH phải nộp 01 quyển luận văn đóng bìa cứng chữ nhũ vàng có trang quyết định thành lập hội đồng; bản chỉnh sửa luận văn (đối với trường hợp đổi tên đề tài) sau trang phụ bìa và 1 CD lưu file luận văn cho Thư viện nhà Trường (lầu 9 nhà I)

– Nộp lại biên nhận của Thư viện cho phòng ĐT Sau đại học.

3. Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp và xét cấp bằng thạc sĩ (Mẫu hồ sơ xét tốt nghiệp thạc sĩ)

* Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp

  • Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 8)
  • Phiếu xác nhận thông tin cấp văn bằng thạc sĩ (mẫu 9)
  • 02 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần thị thực và photo trên khổ giấy A4) nếu thuộc diện còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn hay báo cáo đồ án
  • 1 ảnh 3 * 4 đúng khổ quốc tế (không nhận hình 2.5cm*3.5cm). Nam phải mặc sơ mi có cravat, nữ phải mặc áo dài

* Thời gian nộp hồ sơ: (đối với Khoá 25, anh/ chị vui lòng nộp hồ sơ trước ngày 31/12/2019)

  • Đợt 1: 2 tuần đầu của tháng 1
  • Đợt 2: 2 tuần đầu của tháng 7
  • Đợt 3: 2 tuần đầu của tháng 10

* Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp:

HVCH được xét cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đã được thẩm định văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.

* Tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp văn bằng

– Hàng năm, Nhà trường sẽ tố chức lễ trao bằng thạc sĩ vào cuối tháng 5.

– Thông tin về lễ trao bằng sẽ được thông báo trên trang web vào đầu tháng 5.

----------
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan