Thông tin học bổng

Thông báo về chương trình học bổng toàn phần Chevening của chính phủ Anh

19-08-2019 17:33

Chương trình học bổng toàn phần Chevening của chính phủ Anh dành cho các ứng viên Việt Nam theo học thạc sĩ tại các trường đại học của Anh và xứ Wales
Nộp hồ sơ dự tuyển tại: www.chevening.org/vietnam chậm nhất vào ngày 5/11/2019
Thông tin về quy trình và tiêu chuẩn tuyển sinh tham khảo thêm tại:
Hoặc liên hệ:
Cô Mai Thu Hà, Cán bộ Chevening tại Đại sứ quán Anh
SĐT: 024-3936-0500
Email: chevening.vietnam@ukinvietnam.com


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Học-bổng-Chevening-EN.pdf Document 582,96 KB
2 Học-bổng-Chevening-TV.pdf Document 710,55 KB

Các tin liên quan