Thông tin học bổng

Buổi giới thiệu Chương trình Học bổng thạc sĩ toàn phần tại Đại học Limoges, Pháp tài trợ bởi Tập đoàn VinGroup

22-02-2019 15:15

Trân trọng thông báo và kính mời các Giảng viên, cựu sinh viên  và sinh viên  tham dự  buổi  Giới  thiệu  về  Chương  trình  Học  bổng  Thạc  sĩ  toàn  phần  được  tài  trợ  bởi  Tập  đoàn VinGroup  cho các ứng viên theo học  Thạc sĩ Toán Bảo mật và Tin Bảo mật tại Đại học Limoges, Pháp. 
Thời gian: 2:30 - 4:30 chiều thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
Địa điểm: Hội trường nhà I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Tp.HCM
Diễn giả: 
  •  Bà Bùi Thanh Hạnh, Giám đốc Vận hành Chương trình Học bổng Phát triển nguồn lực Công nghệ, Tập đoàn VinGroup
  •  Ông Lê Đình Hiếu, Giám đốc Tuyển sinh, Dự án Đại học VinUni, Tập đoàn VinGroup
Người tham dự: Tất cả các giảng viên,  cựu sinh viên, sinh viên    có quan tâm tới Chương trình Thạc sĩ Toán Bảo mật và Tin Bảo mật cũng như các cơ hội Học bổng du học Toàn phần khác bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Giới thiệu chung về Chương trình: 
“Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN)  -  Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học tại Nước ngoài”, là một cấu phần của “Đề án Hỗ trợ Đào tạo Nguồn lực KHCN Việt Nam” được tài trợ bởi Tập đoàn VinGroup.
Mục tiêu của Chương trình là tìm kiếm các tài năng để  bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai. Trong đó, các lĩnh vực then chốt được ưu tiên đào tạo bao gồm trí tuệ nhân tạo, sinh học phân tử, di truyền, tự động hóa, học máy, năng lượng tái tạo, an toàn thông tin mạng…
Ứng viên tham gia Chương trình là các tài năng KHCN Việt Nam đang học tập và làm việc trong nước và quốc tế, có độ tuổi không quá 30 đối với đào tạo Thạc sĩ và không quá 35 đối với đào tạo Tiến sĩ. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các phẩm chất và thành tích cá nhân, bao gồm kết quả học tập, sự chuẩn bị, năng lực trí tuệ, khả năng ngoại ngữ, tiềm năng và cam kết đóng góp khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu KHCN của Việt Nam.
Quy trình tuyển chọn ứng viên là quy trình mở, cạnh tranh, minh bạch và hoàn toàn miễn phí do các Giáo sư có chuyên môn sâu trong lĩnh vực KHCN, thuộc Hội đồng Xét tuyển Học bổng thẩm định.
Sau khi đạt Học bổng, từng ứng viên sẽ làm việc với một nhân sự đầu mối của Đề án để được tư vấn và hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình học tập, cũng như cùng thiết kế lộ trình học tập tối ưu. Quá trình phối hợp này nhằm đảm bảo người nhận học bổng phát huy cao nhất năng lực học thuật trong môi trường Đại học; đồng thời kết nối chặt chẽ với môi trường Việt Nam. 
Trong khuôn khổ Đề án, năm 2019, Chương trình sẽ cấp 10 suất học bổng Thạc sĩ toàn phần, chia  thành  05  suất  Thạc  sĩ  Toán  Bảo  mật/  CRYPTIS  Toán  và  05  suất  Thạc  sĩ  Tin  Bảo mật/CRYPTIS Tin tại Đại học Limoges, Cộng hòa Pháp. Học bổng bao gồm học phí, chi phí ăn ở, đi lại, bảo hiểm, trợ cấp phát triển chuyên môn và chi phí hỗ trợ học tiếng Pháp trước khi lên đường. Tổng giá trị Học bổng cao nhất cho hai năm tương đương khoảng  EUR 35.600.

Hạn nộp hồ sơ: 6:00 chiều ngày 20 tháng 03 năm 2019

Thông báo về các suất học bổng toàn phần khác thuộc Chương trình Học bổng Thạc sĩ –Tiến sĩ do VinGroup tài trợ sẽ tiếp tục được cập nhật trên trang:  https://vinuni.edu.vn/vi/index.html
dưới đề mục “Đề án KHCN/Chương trình Học bổng Thạc sĩ/Tiến sĩ”.

Để có thêm thông tin về Chương trình hoặc nếu có câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với Chương trình Học bổng qua email: scholarships@vingroup.net 
hoặc số điện thoại: (+84 24) 71089779 (Ext: 9029).

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Buổi-giới-thiệu-về-Chương-trình-Học-bổng-thạc-sĩ-toàn-phần-Đại-học-Limoges.pdf Document 181,29 KB

Các tin liên quan