Thông tin học bổng

Học bổng Anduin scholarship dành cho sinh viên CNTT

11-02-2019 16:39

Năm 2019, công ty Anduin Transactions tiếp tục tổ chức chương trình học bổng Anduin scholarship, với 10 suất học bổng, mỗi suất 10 triệu VNĐ dành cho các sinh viên xuất sắc ngành công nghệ thông tin. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng được đăng tải tại địa chỉ: https://www.anduintransact.com/scholarship.

Thời hạn nhận hồ sơ online: ngày 15/02/2019


Trân trọng,

Bp.TLSV

Các tin liên quan