Thông tin học bổng

Thông báo V/v gia hạn thời gian nộp đơn Học bổng Anduin

13-02-2019 14:35

Năm 2019, công ty Anduin Transactions tiếp tục tổ chức chương trình học bổng Anduin scholarship, với 10 suất học bổng, mỗi suất 10 triệu VNĐ dành cho các sinh viên xuất sắc ngành công nghệ thông tin.
Thời hạn nhận hồ sơ online: ngày 28/02/2019
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng được đăng tải tại địa chỉ: https://www.anduintransact.com/scholarship.

Bp. TLSV

Các tin liên quan