Thông tin học bổng

Thông báo v/v đăng ký học bổng "Hành trang hướng nghiệp" đợt 2 năm học 2018 -2019

31-03-2019 17:12

Nhằm khen thưởng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc, tích cực trong hoạt động xã hội và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng học tập tốt.  Các công ty có những suất học bổng trao tặng đến các bạn sinh viên, nhằm khuyến khích,  động viên  cho các bạn sinh viên Khoa CNTT trường ĐH Khoa học Tự nhiên tự tin hơn trên con đường học tập phía trước.


Tên công tySố suấtSố tiền/suất Tiêu chí                                    

Công ty TMA Solutions

35.000.000 VNĐ
 • Bảng điểm
 • CV
 • Sinh viên năm 3, năm 4 có hoàn cảnh khó khăn và học lực khá trở lên
Công ty Fujinet Systems55.000.000 VNĐ
 • Bảng điểm
 • CV
 • Thư ngỏ
 • Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương
 • Đối tượng: sinh viên năm 1, 2, 3 trường ĐH KHTN - Hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương) - Có học lực từ 7.0 trở lên. Đại học chính quy - Chưa nhận học bổng từ các doanh nghiệp khác trong chương trình.
Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom)
35.000.000 VNĐ
 • Bảng điểm
 • CV
 • Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn/hộ nghèo
 • Học lực khá trở lên, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
Công ty DXC Technology Services Vietnam
105.000.000 VNĐ
 • Bảng điểm
 • CV
 • Thư ngỏ
 • a. Sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin b. Học lực từ trung bình khá với điểm trung bình tích lũy ít nhất là 6.5 c. Đạo đức tốt d. Sinh viên vượt qua cuộc phỏng vấn của DXC Việt Nam e. Sinh viên vượt khó: khuyết tật, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sinh viên hoạt động phong trào f. Ưu tiên sinh viên muốn làm việc cho DXC
Công ty  SystemEXE Việt Nam
35.000.000 VNĐ
 • Bảng điểm
 • CV
 • Học sinh dân tộc thiểu số, có hooàn cảnh khó khăn
Công Ty E.V.O.L.A.B.L.E Châu Á
25.000.000 VNĐ
 • Bảng điểm
 • CV
 • Sinh  viên vùng sâu vùng xa, học lực khá.

HỒ SƠ BAO GỒM:

 1. CV ( Tiếng Anh/ tiếng Việt)
 2. Bảng điểm tổng kết ( bản scan hoặc ảnh chụp bảng điểm có mộc của trường)
 3. Số hộ nghèo/ Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn ( nếu có) ( bản scan hoặc ảnh chụp)
 4. Thư ngỏ học bổng ( đối với công ty Fujinet Systems và  DXC)

ĐĂNG KÝ & NỘP HỒ SƠ

Sinh viên đăng nhập để đăng ký thông qua hệ thống quản lý của Khoa trên trang Hệ thống Sinh viên: 

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1024

Thời hạn đăng ký: đến 23h55 ngày 07/04/2019

Mọi thắc mắc vui lòng Bp Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn.


Bp. TLSV

Các tin liên quan