Thông tin học bổng

Học bổng Vin Master về mật mã

04-02-2019 12:09

“Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) - Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học tại Nước ngoài” (gọi tắt là Chương trình), là một cấu phần của Đề án Hỗ trợ Đào tạo Nguồn lực KHCN Việt Nam của Tập đoàn VinGroup.

Mục tiêu của Chương trình là tìm kiếm các tài năng để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai. Trong đó, các lĩnh vực then chốt được ưu tiên đào tạo bao gồm trí tuệ nhân tạo, sinh học phân tử, di truyền, tự động hóa, học máy, năng lượng tái tạo, an toàn thông tin mạng…

100% chi phí phát sinh trong suốt thời gian đào tạo như học phí, sinh hoạt phí, đi lại và bảo hiểm… sẽ do Tập đoàn Vingroup đài thọ.

Năm 2019, Chương trình sẽ cấp 10 suất học bổng Thạc sĩ toàn phần, chia thành 05 suất Thạc sĩ Toán Bảo mật/ CRYPTIS Toán và 05 suất Thạc sĩ Tin Bảo mật/CRYPTIS Tin tại Đại học Limoges, Cộng hòa Pháp.

Hạn nộp hồ sơ: 6:00 chiều ngày 01 tháng 03 năm 2019

Thông tin đầy đủ: tại link sau

Bp.TLSV


Các tin liên quan