Thông tin học bổng

Thông tin học bổng khóa đào tạo tại SaigonCTT

28-08-2008 15:01

Viện công nghệ kỹ thuật Sài Gòn - SaigonCTT thông báo chương trình học bổng với 15 suất Học bổng tham gia khóa đào tạo Chuyên viên Mạng Cisco - CCNA gồm

- 2 suất học bổng tài trợ 100% học phí

- 4 suất học bổng tài trợ 50% học phí

- 4 suất học bổng tài trợ 40% học phí

- 5 suất học bổng tài trợ 30% học phí

Hình thức xét tuyển:

- Thi online tại SaigonCTT

- Liên hệ trực tiếp SaigonCTT để đăng ký

Xem thêm thông tin trong file đính kèm

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB_hoc_bong_SaigonCTT.pdf Documents 374,25 KB

Các tin liên quan