Thông báo chung

Thư mời tham gia mạng lưới kết nối Cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin

17-10-2022 10:27


Kính chào Quý anh/ chị Cựu sinh viên,


Nhằm mục đích chuẩn bị cho Đại hội đại biểu cộng đồng cựu sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên 19/11 sắp tới và xây dựng mạng lưới kết nối cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin đoàn kết, tương trợ và cùng phát triển, Ban Chủ nhiệm Khoa trân trọng kính mời Quý anh/chị đăng ký tham gia cộng đồng Cựu sinh viên của Khoa thông qua link:


https://bit.ly/CongdongCSV_FITHCMUS


Những thông tin sẽ được Khoa CNTT bảo mật tuyệt đối và chỉ dùng cho mục đích liên hệ giữa Khoa CNTT và Cựu sinh viên.


Đồng thời, Khoa cũng lên kế hoạch trong tương lai sẽ tạo thêm nhiều hoạt động để duy trì mối liên hệ, mở rộng mạng lưới và gắn kết các thế hệ đồng môn fit@hcmus. 


Cần hỗ trợ thông tin gì thêm, các anh/chị CSV vui lòng liên hệ qua email: alumni@fit.hcmus.edu.vn


Trân trọng,

Các tin liên quan