Thông báo hệ hoàn chỉnh

v/v Nộp Khóa luận tốt nghiệp lớp 16HCB - DS bảo vệ

18-07-2018 08:52

THÔNG BÁO

(v/v Nộp Khóa luận tốt nghiệp lớp 16HCB)

Các bạn SV làm Khóa luận tốt nghiệp lớp 16HCB nộp 3 bản Khóa luận bìa mềm (và đĩa CD theo qui định đính kèm) từ 9g00 đến 11g00 Thứ 5, 02/8/2018 tại BM CNPM – I82

Lưu ý:

1. SV xem kỹ qui định trình bày Khóa luận tốt nghiệp theo mẫu (đã thông báo) để trình bày Khóa luận đúng mẫu qui định (Khóa luận trình bày sai mẫu qui định sẽ không được nhận).

2. Các đĩa CD phải được dán vào bìa sau của mỗi cuốn Khóa luận.

3. Khóa luận phải có xác nhận đồng ý cho bảo vệ của Giáo viên hướng dẫn trước khi nộp (GV ký đồng ý vào đơn xin bảo vệ LV).

4. Sinh viên liên hệ với giáo viên phản biện từ ngày 2/8-7/8/2018

5. Thời gian bảo vệ KLTN :  15/8/2018.

6. Mọi trường hợp nộp trễ hạn sẽ không được giải quyết với bất cứ lý do gì.

Giáo vụ Khoa CNTT.

 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 16HCB-DS_bao_ve.pdf Documents 95,89 KB
2 kiem_tra_KLTN.doc Documents 34 KB

Các tin liên quan