Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành lớp 22HCB-HK2

27-04-2023 15:17

Thông báo

Thời khóa biểu LT+TH HK2/2022-2023 lớp 22HCB(HK2), sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Thời gian bắt đầu: 04/05/2023


Giáo vụ KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-2022_2023_HK2_Lien-thong_22HCB_HK2.pdf Document 156,19 KB
2 TKB-thuc-hanh-22HCB-HK2.pdf Document 185,16 KB

Các tin liên quan