Hội thảo - Hội nghị

Mời tham dự Hội thảo giới thiệu chương trình Thạc sĩ Khoa học máy tính cho lĩnh vực hàng không vũ trụ

30-01-2023 15:13


Trường Đại học Toulouse III, Pháp phối hợp với Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình Thạc sĩ Khoa học máy tính cho lĩnh vực hàng không vũ trụ (CSA). Đây là một chương trình tổng thể kéo dài hai năm. Mục đích của Bằng Thạc sĩ này là đào tạo các nhà quản lý và nhà khoa học máy tính trong tương lai, trong môi trường làm việc quốc tế và sẽ tuyển chọn những sinh viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình nhằm cung cấp kiến ​​thức chuyên môn chuyên sâu và độc đáo về ngành khoa học máy tính cho lĩnh vực hàng không vũ trụ, bao gồm cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.

Để tìm hiểu thêm về chương trình, các bạn có thể truy cập website: https://master-csa.univ-tlse3.fr/  

���� Thời gian: 15h, ngày 07/02/2023

���� Hình thức: Trực tuyến qua ZOOM (Sẽ thông báo link qua email đăng kí)

Các bạn sinh viên quan tâm, vui lòng đăng kí qua form https://forms.gle/VrKZ5n3U3uWNh34C6

���� Thời hạn đăng kí: 23h59 Chủ Nhật, ngày 05/02/2023.

Số lượng: 300 sinh viên 

���� Thông tin người phụ trách: Cô Nguyễn Trần Thục Uyên (Email: nttuyen@fit.hcmus.edu.vn)

Các tin liên quan