Hội thảo - Hội nghị

V/v mời quý Thầy Cô submit paper vào session "KISSTA 2021"

24-03-2021 09:00

Kính mời các Thầy Cô submit paper vào session "KISSTA 2021"
Special Session on Knowledge-Intensive Smart Services and Their Applications" của hội nghị ICCCI 2021. Thông tin chi tiết của session đính kèm.

Link hội nghị: https://iccci.pwr.edu.pl/2021/ 

Important dates

  • Submission of papers: 1 April 2021
  • Notification of acceptance: 1 May 2021
  • Camera-ready papers: 15 May 2019
  • Registration & payment: 15 June 2021
  • Conference date: 29 September – 1 October 2021


Trân trọng.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 KISSTA-2021-Special-Session-on-Knowledge-Intensive-Smart-Services-and-Their-Applications.pdf Document 581,05 KB

Các tin liên quan