Hội thảo - Hội nghị

Hội nghị Nafosted về khoa học thông tin và máy tính (NICS 2020)

25-11-2020 08:39

Hội nghị NAFOSTED về Khoa học Thông tin và Máy tính (NICS) là một diễn đàn quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu, triển khai và các nhà hoạch định chính sách trình bày và thảo luận về những tiến bộ gần đây cũng như hướng đi trong tương lai trong việc giải quyết các thách thức trong lĩnh vực Khoa học Thông tin và Máy tính. NICS được tổ chức hàng năm bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia của Việt Nam (NAFOSTED).
Hội nghị lần thứ 7 - NICS 2020 với sự đồng tài trợ bởi IEEE, Quỹ NAFOSTED và trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được tổ chức vào ngày 26-27 tháng 11 năm 2020.
Hội nghị sẽ được phân chia theo các nội dung và chủ đề sau đây:
  • Khoa học máy tính
  • Trí tuệ tính toán
  • Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin
  • Mạng và truyền thông
  • Công nghệ đa phương tiện
Vì ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19, tất cả các bài báo sẽ được trình bày trực tiếp tại hội nghị hoặc trực tuyến qua Internet và được xuất bản trong kỷ yếu hội nghị của IEEE.
Các báo cáo tốt nhất sẽ được mời để gởi phiên bản mở rộng cho Tạp chí Intelligent Data Analysis (thuộc danh mục ISI). Các báo cáo khác sẽ được chọn lọc và mở rộng cho số đặc biệt của Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển CNTT và truyền thông (tạp chí được công nhận bởi Hội đồng Giáo sư Nhà nước).
--------------------------
Thông tin về hội nghị: 
Website: http://nafosted-nics.org
Email: nics2020@fit.hcmus.edu.vn.

Các tin liên quan