Hội thảo - Hội nghị

V.v mời tham dự Hội nghị MMM 2022

06-06-2022 16:00

Hội nghị The 28th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2022) được tổ chức tại Phú Quốc từ 6/6/2022 đến 10/6/2022.

Khoa và Trường mình có hỗ trợ BTC Hội nghị từ các trường: Dublin City University (Ireland), IT University of Copenhagen (Đan Mạch) và University of Bergen (Na Uy) trong việc hậu cần tổ chức Hội nghị này.

Kính gửi quý Thầy Cô thông tin về lịch trình bày và các bài báo tại Hội nghị:


Các phiên trình bày tại Hội nghị được tổ chức kết hợp trình bày trực tiếp và trực tuyến (qua Zoom). Các phiên của Hội nghị đều bắt đầu từ 12 giờ trưa.

Quý Thầy Cô và các bạn tham gia trực tuyến các phiên của Hội nghị qua Zoom với lịch đính kèm.

- ZoomA:


- ZoomB:


Trân trọng.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 MMM2022-OnlineSessions.pdf Document 123,64 KB

Các tin liên quan