Hoạt động sinh viên

Khảo sát v/v tham dự buổi Giới thiệu các hướng đề tài & quy trình thực hiện cho sinh viên năm 4 - chương trình Chuẩn

19-09-2022 10:43

Nhằm khuyến khích sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp cũng như phổ biến rõ hơn về các quy định có liên quan, Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên chương trình Chuẩn năm 4.
Thời gian dự kiến: Trong tuần 26/09
Địa điểm: trực tiếp tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Các bạn vui lòng thực hiện khảo sát về thời gian tham dự chương trình cũng như gửi trước câu hỏi tại link sau:
 

Các tin liên quan