Hoạt động sinh viên

Thông báo v/v đăng ký tham dự Kỳ thi Olympic tin học sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2022

12-09-2022 10:14

BTC thân mời các bạn sinh viên yêu thích lập trình đăng ký tham dự Kỳ thi Olympic tin học sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022.

Đối tượng đăng ký: Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM.

Thời gian đăng ký: Từ ngày mở link đến 23:55 thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022

Link đăng ký: https://bit.ly/dangkyOLPTinhoc

Ngày thi (dự kiến): từ 7g30 đến 11g30, Sáng thứ 7, ngày 15 tháng 10 năm 2022

Hình thức thi: Trực tiếp tại trường KHTN - Cơ sở Linh Trung (sv năm 1) và Cơ sở NVC (sv năm 2, 3, 4)

Các khối thi:

  • Khối A (cá nhân Siêu Cúp): Dành cho các sinh viên đã từng đạt từ giải Ba trở lên trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (ở bậc Trung học Phổ thông), hoặc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (khối chuyên Tin hoặc Siêu Cúp)
  • Những sinh viên KHÔNG thuộc đối tượng dự thi Khối A (cá nhân Siêu Cúp), có thể đăng ký dự thi theo Khối B hoặc Khối C:
  • Khối B (cá nhân chuyên Tin học): Dành cho sinh viên đào tạo theo mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học. Sinh viên năm thứ nhất thuộc mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học không bắt buộc phải đăng ký thi khối này mà có thể dự thi khối C (cá nhân Không chuyên Tin học).
  • Khối C (cá nhân không chuyên Tin học): dành cho sinh viên thỏa mãn đồng thời điều kiện sau:

+ Chưa có giải 1-2-3 trong các cuộc thi HS Giỏi tin học Quốc gia

+ Đang theo học các ngành đào tạo khác mã ngành Công nghệ thông tin-Tin học hoặc sinh viên năm 1 thuộc mã ngành Công nghệ Thông tin-Tin học.

Nhà trường sẽ tham khảo kết quả vòng thi Olympic tin học HCMUS 2022 để thành lập đội tuyển của Trường dự thi Olympic Tin học Sinh viên toàn quốc 2022, dự kiến tổ chức tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật HCM vào giữa tháng 12/2022.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Thầy Lương Vĩ Minh, email lvminh@fit.hcmus.edu.vn.

Các tin liên quan