Thông báo chung

Thông báo Ươm mầm sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022

21-07-2022 02:16

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học trẻ, Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH trong hoạt động Ươm mầm Khoa học sinh viên năm 2022:

A. Loại hình đề tài nghiên cứu khoa học:

- Đề tài có thực hiện theo định hướng nghiên cứu cơ bản hoặc ứng dụng.  Yêu cầu sản phẩm đăng ký phải có ít nhất 1 bài báo được công bố (hoặc được chấp nhận) trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu Hội nghị trong và ngoài nước hoặc 1 giải pháp hữu ích hay bản quyền tác giả đã đưuọc chấp nhận đơn đăng ký.

B. Kinh phí:

- Kinh phí tối đa là 30 triệu đồng

- Trong trường hợp nguồn kinh phí từ các đề án của Khoa, Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng phụ trách KHCN sẽ phê duyệt theo đề nghị của đơn vị và tuân theo quy định chung của Trường.

C. Tiêu chuẩn đối với đề tài NCKH trong hoạt động Ươm mầm Khoa học sinh viên:

- Thời gian thực hiên 6 - 12 tháng

- Đề tài nghiên cứu phù hợp với định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường, Khoa, Trung tâm, Phòng Thí Nghiệm;

- Tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi triển khai đề tài;

- Tính không trùng lấp của đề tài;

- Được xét duyệt của Hội đồng thẩm định;

D. Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài:

- Chủ nhiệm đề tài phải là sinh viên khóa 2018 (chưa đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp), khóa 2019, 2020, 2021 đang học tập tại trường ĐH KHTN, ĐHQG - HCM.

- Đang học tập tại Khoa có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký, có sự hướng dẫn của thầy cô trong bộ môn, Khoa.

- Không nợ đề tài cũ. nếu có đề tài chưa nghiệm thu thì phải hoàn thành tất cả các hồ sơ nghiệm thu và quyết toán.

- Trong thời gian thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc tạm dừng học tập.

- Không đồng thời chủ trì 02 đề tài cùng cấp.

- Không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật.

E. Đăng ký thực hiện:

Hồ sơ đăng ký gồm:

- 01 file thuyết minh đề cương (theo mẫu T01)(định dạng word, pdf): Tại đây qua email: banhoctap@hcmus.edu.vn

- Nơi nộp hồ sơ sau khi nhận phản hồi của Đoàn trường: Văn phòng Đoàn Trường (F106)

Thời gian nộp hồ sơ:

- Đợt 1: từ 21/6/2022 đến hết ngày 21/7/2022

- Đợt 2: từ ngày 21/7/2022 đến hết 5/8/2022.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: banhoctap@hcmus.edu.vn hoặc văn phòng Đoàn trường F106.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-UMKH-edit.pdf Document 615,33 KB

Các tin liên quan