Thông báo chung

V/v Triển khai Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2022

15-07-2022 09:17

Căn cứ theo Thông báo của Thành Đoàn, Đoàn trường xin thông tin đến quý Thầy/ Cô Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2022 như sau:

1.  Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng
1.1. Đối tượng tham gia:
Các cá nhân là thanh niên Việt Nam, có tuổi không quá 35 (tính đến ngày 31/12/2022), đang học tập, công tác ở trong và ngoài nước.

1.2. Các lĩnh vực:
- Công nghệ Thông tin, chuyển đổi số và tự động hoá;
- Công nghệ Y - Dược;
- Công nghệ Sinh học;
- Công nghệ Môi trường;
- Công nghệ Vật liệu mới.

1.3. Thời gian nhận, xét hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 01/8/2022 (thứ hai). 
- Thông tin chi tiết: xem tại đây

 2. Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2022

2.1. Đối tượng tham gia:

Các cá nhân là sinh viên và là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện đang theo học từ năm thứ 3 trở lên, hệ đại học chính quy ở Việt Nam thuộc các ngành đào tạo Công nghệ Thông tin, Điện tử và Cơ khí.

2.2. Thời gian nhận, xét hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 01/9/2022 (thứ năm). 
- Thông tin chi tiết: xem tại đây 
- Lưu ý: Hạng mục này không cần Bảng báo cáo thành tích cá nhân (như trong thông báo)

Mọi khó khăn trong quá trình khai hồ sơ liên hệ qua Email Ban học tập Đoàn trường (banhoctap@hcmus.edu.vn) hoặc Đ/c Nguyễn Minh Ngọc (Phó ban Phong trào học tập Đoàn trường – 0962.980.248 để được hỗ trợ).


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 BAO-CAO-THANH-TICH-QCV2022.docx Document 23,37 KB
2 Phu-luc-CV-so-2539_Qua-cau-vang-va-nu-sinh-tieu-bieu.pdf Document 1542,25 KB
3 So2539TB_Qua-cau-vang-va-nu-sinh-tieu-bieu.pdf Document 1255,33 KB

Các tin liên quan