Hội thảo - Hội nghị

Seminar về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

18-08-2022 13:51

Thông tin về buổi seminar về về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và các trường, viện ở VN. 

Thời gian: 13:30 - 17:00, ngày 18/8.
Hình thức: Offline và Online. 
Nội dung bao gồm 2 chủ đề: 
 
Chủ đề 1: Adversarial Attacks to Recommender Systems in Software Engineering, trình bày bởi Prof. Nguyễn Thanh Phương, University of L’Aquila (Italy)
Thời gian: 13:30 - 15:00 

Chủ đề 2: Machine learning after the deep learning revolution, trình bày bởi Prof. Wray Buntine, VinUniversity.
Thời gian: 15:30 - 17:00

Thông tin dự online:
Meeting ID: 894 817 3518
Passcode: 888888

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Seminar-at-the-Lab-of-Data-Science.docx.pdf Document 94,79 KB

Các tin liên quan