Thông báo sau đại học

V/v thực hiện phiếu phản hồi thông tin môn học dành cho học viên Cao học

09-09-2020 09:11

THÔNG BÁO
(V/v thực hiện phiếu phản hồi thông tin môn học dành cho học viên Cao học)

Nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập tại Khoa CNTT, thân mời các bạn học viên thực hiện phiếu thu thập thông tin theo biểu mẫu tại linkhttps://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=48121&lang=vi  

Những thông tin thu thập được đảm bảo bí mật và cam kết sử dụng vào mục đích giúp Khoa có cái nhìn tổng quan về chất lượng Đào tạo, hướng tới mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học.

Các bạn học viên vui lòng tham gia tích cực đóng góp ý kiến và thực hiện khảo sát các môn đã học (mỗi học viên 5 môn) trước 09g00, thứ ba, ngày 15/9/2020.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và quan tâm từ các bạn.

Trân trọng.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan