Thông báo chung

[CQ]Đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021

21-06-2020 10:48

Mục đích:
 • Áp dụng kiến thức, kỹ năng được học vào thực tế.
 • Tiếp cận, cọ xát với môi trường làm việc, và giúp sinh viên hiểu rõ hơn về văn hóa doanh nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
 • Học hỏi và rèn luyện cách làm việc và ứng xử, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.
Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng ( từ 9/2020 - 3/2021)
Đối tượng:  sinh viên khóa 2017 trở về trước

Quy trình thực hiện 
 • Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp  
 • Chọn Danh sách đề tài để xem thông tin các đề tài chi tiết (danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên)
 • Thời hạn đăng ký: từ 15g00 ngày 22/6 đến 23h55 ngày 5/7/2020
 • Xem thêm các mốc thời gian thực hiện đề tài tại đây
Nộp hồ sơ tại hệ thống bao gồm:
 • Bảng điểm giai đoạn 2 và bảng điểm tổng kết ( Bảng điểm xin từ phòng đào tạo, scan chung trong 1 file pdf)
 • CV
Quy trình:
 • Sau thời gian đăng ký, hồ sơ của sinh viên sẽ được chuyển về cho giảng viên (đối với đề tài Khóa luận, đồ án tốt nghiệp) và Doanh nghiệp (đối với đề tài Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp)
 • Giảng viên hoặc Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại)
 • Nếu đạt yêu cầu, sinh viên tiến hành thực hiện đề tài và bảo vệ trước hội đồng vào tháng 03/2021
Lưu ý:
 • Sinh viên cam kết thỏa các điều kiện đăng ký (xem thêm tại file đính kèm)
 • Sinh viên phải đạt chuẩn Anh văn của Khóa tuyển tương ứng khi đăng ký học phần tốt nghiệp (theo thông báo của Phòng đào tạo)
 • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp)
 • Các hồ sơ nộp phải có định dạng pdf
 • Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website Khoa để thực hiện đúng tiến độ.
Mọi thắc mắc liên hệ giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. Giáo vụ và Bp. Trợ lý sinh viên 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Dieu-kien-dang-ky-HP-Tot-nghiep_K2017.pdf Document 726,94 KB

Các tin liên quan