Thông báo chung

V/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1 NH 2020-2021

10-06-2020 02:25

Mục đích:
  • Áp dụng kiến thức, kỹ năng được học vào thực tế.
  • Tiếp cận, cọ xát với môi trường làm việc, và giúp sinh viên hiểu rõ hơn về văn hóa doanh nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
  • Học hỏi và rèn luyện cách làm việc và ứng xử, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.
Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (9/2020 - 3/2021)

Hồ sơ chuẩn bị: 
  • Bảng điểm giai đoạn 2 và bảng điểm tổng kết (Bảng điểm xin từ phòng đào tạo, scan chung trong 1 file pdf)
  • CV
Thời gian đăng ký dự kiến: 22/6 - 5/7/2020

Cách thức đăng ký: 
Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp  

Lưu ý:
  • Sinh viên cam kết thỏa các điều kiện đăng ký (xem thêm tại file đính kèm)
  • Sinh viên phải đạt chuẩn Anh văn của Khóa tuyển tương ứng khi đăng ký học phần tốt nghiệp (theo thông báo của Phòng đào tạo)
  • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp)
  • Các hồ sơ nộp phải có định dạng pdf
  • Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website Khoa để thực hiện đúng tiến độ.
Mọi thắc mắc liên hệ giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. Giáo vụ và Bp. Trợ lý sinh viên 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Dieu-kien-dang-ky-HP-Tot-nghiep_K2017.pdf Document 726,94 KB

Các tin liên quan