Thông báo chung

Khảo sát nguyện vọng của sinh viên v/v đăng ký hình thức tốt nghiệp

12-06-2020 03:23

Nhằm thu thập ý kiến của sinh viên để có các phương án hỗ trợ cần thiết, Khoa CNTT thực hiện "Khảo sát nguyện vọng của sinh viên v/v đăng ký hình thức tốt nghiệp"

  • Thời gian thực hiện khảo sát: từ nay đến 23h55 ngày 15/06/2020 (Thứ hai)
  • Đối tượng: sinh viên Chính quy khóa 2017 trở về trước
  • Link khảo sát: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/  -> mục Thông báo chung -> Label [Sinh viên] Khảo sát nguyện vọng của sinh viên khóa 2017 v/v đăng ký hình thức tốt nghiệp

Lưu ý: đối với trường hợp sinh viên không tham gia khảo sát, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ


Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Dieu-kien-dang-ky-HP-Tot-nghiep_K2017.pdf Document 726,94 KB

Các tin liên quan